R&D Tim

Razvojna usmerjenost od samega začetka

Magnet design je nastal kot spin-off podjetje pod okriljem konzorcija RC31 - razvojnega centra kreativne pohištvene industrije. RC31 je bil ustanovljen z namenom razvoja novih inovativnih rešitev. Tako so znotraj konzorcija nastali uspešni produkti v kategoriji ''wall-furniture'', ki jih Magnet design uspešno vključuje v svoje projekte in trži širom sveta.

  • Predani smo Vašim željam od prvega dne

    Sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi organizacijami

    Naša ekipa sodeluje z različnimi izobraževalnimi ustanovami ter centri kot sta Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za dizajn. Dobro sodelujemo z dr. Petrom Gabrijelčičem s Fakultete za arhitekturo in prof. Nado Rožmanec Matičič s Fakultete za dizajn. Svoje znanje, ki ga pridobivamo znotraj razvojnega centra in v poslovanju na tujih trgih neovirano delimo. Sodelujemo z GZS, OZS in drugimi organizacijami, ki spodbujajo prenos znanja, podjetništvo in razvoj.

  • Svetloba, ergonomija, zvok, prijetnost dotika
  • Odprti za partnerstva in zunanje vire financiranja

    Podpiramo dobre ideje in z veseljem ponudimo svoje znanje in izkušnje v komplementarnih partnerstvih, ki omogočajo vsem partnerjem rast in razvoj. Prijavljamo se na razpise, ki omogočajo graditev poslovne mreže v tujini ali spodbujajo k razvoju novih produktov in rešitev. Na to področje vlagamo tudi velik del svojih sredstev.

  • Ponujamo Vam le stvari v katere verjamemo tudi sami