Arhitektura

Smo sopotniki od idejne zasnove preko postopka pridobitve gradbenega dovoljenja do načrtovanja interierja in izvedbe v različnih fazah. 

Prisluhnemo željam naročnika, ponujamo svoje izkušnje ter pragmatične rešitve in zanj pretehtamo korake, ki sledijo. Ponudimo Vam lahko celostno arhitekturno svetovanje ne glede na to ali gre za stanovanjske, poslovne ali javne objekte.

Nakup parcele, izgradnja objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja je dolg in zahteven postopek, prisotnost strokovnjakov pa neizogibna. Vsak segment zahteva specifično znanje, hkrati pa se faze med seboj prepletajo, kar pomeni, da mora za celim projektom stati nekdo, ki bo zadeve znal skoordinirati in peljati skozi cel proces.

  • Hiša K 1

Včasih pridemo v situacijo, da na parceli, ki jo urejamo, že stoji obstoječi objekt, katerega želimo odstraniti. V tem primeru bomo morali imeti rušitveni načrt. Sledi načrtovanje novega objekta. Najprej izdelamo idejni koncept, nato pa se lotimo izdelave idejnega načrta hiše, s katerim bomo lahko pridobili vse potrebne projektne pogoje in mnenja. Po pridobitvi vseh projektnih pogojev in mnenj nadaljujemo s pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) med drugim obsega načrt arhitekture, načrt elektro inštalacij, načrt strojnih inštalacij ter mnogo drugih dokumentov in dovoljenj. Ko izbiramo arhitekta, velikokrat pogledamo njegove reference. Če nam je všeč moderna arhitektura, poiščemo arhitekta čigar reference to izražajo..Cena arhitekta ni vedno merilo za kvaliteto, pozorni pa moramo biti tudi na to, kaj vse je v ceno vključeno. Vse bolj je v ospredju tudi trajnostna gradnja po kateri povprašujejo investitorji.

  •  
  • Topolščica Terme 2
  • Rezidenca Trnovo 1

3D vizualizacija
Pomembno je, da se v fazi načrtovanja hiše dobro posvetujete z arhitektom, jasno postavite svoja pričakovanja in jih nato uskladite v dialogu. Arhitekturno svetovanje je pomemben del celotnega procesa, saj nam lahko dobra rešitev prihrani veliko denarja in skrbi. Čeprav bo arhitekt notranje opreme poskrbel za optimalen izkoristek prostora, mora arhitekt zgradbe že prej predvideti pozicije elementov, za katere so potrebne inštalacije.

Arhitekt vam na željo pripravi 3D izris hiše. Takšen 3d izris je še posebej priporočljiv, kadar nimamo dobre prostorske predstave in si težko predstavljamo, kako bo hiša izgledala od zunaj. Poleg zunanje podobe se lahko izdela tudi 3d izris notranje opreme, ki ga ponavadi izdela arhitekt za notranjo opremo.
Dober primer naše moderne arhitekture v Ljubljani je Vila Trnovo. Razgibana atipično zasnovana stavba se s svojo zunanjo podobo lepo vklopi v ulice trnovskega okoliša. Ta objekt je lep primer izrabe prostora na manjši parceli z veliko omejitvami in kreacije všečne arhitekture za stranke z visokimi pričakovanji.

  •  
  • Rezidenca Trnovo 2